Wettelijke controle jaarrekening

Of op uw jaarrekening een wettelijke controle moet worden uitgevoerd hangt af van de classificatie van uw onderneming volgens het Burgerlijk Wetboek. Hierin is opgenomen dat (middel)grote vennootschappen in Nederland wettelijk verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. De classificatie van een onderneming als middelgroot of groot hangt af van het balanstotaal, de omzet en het aantal personeelsleden werkzaam bij de vennootschap.

Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening, is het noodzakelijk dat het accountantskantoor beschikt over een speciale vergunning afgegeven door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Zonder deze vergunning mag een accountantskantoor geen wettelijke controles uitvoeren.

Het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen doen wij in samenwerking met Audit Service Plus (www.auditserviceplus.nl). Deze organisatie beschikt over de vereiste AFM-vergunning.

Het bovenstaande betekent dus dat u ook voor de wettelijke controle van uw jaarrekening bij ons aan het juiste adres bent.

Wettelijke controle jaarrekening