Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Als u een BV heeft, dan moet u uw jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit kan tot maximaal 13 maanden na afloop van het boekjaar. Als u dit niet doet dan loopt u het risico op een boete van de belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. In 2013 wordt de AOW-leeftijd 65 plus één maand. Daarna stijgt deze ieder jaar met één maand, tot en met 2015. Vanaf 2016 worden de stappen groter.

Wilt u precies weten hoe de stijging in elkaar zit? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/aow.

De aangiften met betrekking tot 2022 moeten uiterlijk 1 mei 2023 binnen zijn bij de belastingdienst of er moet uitstel aangevraagd zijn door uw accountant voor 1 april 2023. Is er uitstel aangevraagd, dan moet uw aangifte binnen zijn bij de belastingdienst voor 1 mei in het jaar daarop volgend.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt
€ 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijke derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst

De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard. Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.