Samenstellen jaarrekeningen en aangiften

Op basis van de financiële administratie wordt aan het eind van het jaar de jaarrekening samengesteld. Hiermee legt het bestuur van de onderneming verantwoording af over de financiële gang van zaken in de onderneming.

In de jaarrekening worden alle cijfers van het afgelopen boekjaar opgenomen in een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op de financiële overzichten en de bedrijfsvoering. De inhoud van de jaarrekening kan worden ingezet bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen.

Op basis van de jaarrekening of jaarcijfers kunnen wij aan het einde van het jaar ook uw aangiften vennootschapsbelasting (VPB) of inkomstenbelasting (IB) voor u verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de aangiften VPB en IB.

Samenstellen jaarrekeningen en aangiften

GRATIS INFORMATIEGESPREK?

Wilt u eens gratis met onze adviseurs praten over wat we voor u kunnen doen? Laat het ons weten!