Erven en schenken

Erven en schenken

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet erfbelasting. Er zijn wel enige vrijstellingen.
De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Het tarief van de erfbelasting wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer men erft des te meer erfbelasting moet over de top betaald worden.


Over schenkingen is met schenkbelasting verschuldigd. Jaarlijks mogen ouders een maximum bedrag schenken aan hun kinderen. De bedragen worden ieder jaar bijgesteld en voor de meest recente bedragen kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Daarnaast bestaat er ook een eenmalige verhoogde vrijstelling voor de aanschaf van een woning of het volgen van een dure studie.

Gratis informatiegesprek?

Wilt u eens gratis met onze adviseurs praten over wat we voor u kunnen doen? Laat het ons weten!