cherry-services

Erven en schenken

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet erfbelasting. Er zijn wel enige vrijstellingen.

Overdrachtsbelasting

Onder de overdrachtsbelasting wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken (bijvoorbeeld een

Omzetbelasting

Ondernemers zijn bijna altijd verplicht hun klanten BTW in rekening te brengen, maar hierop zijn er enkele uitzonderingen. Of u

Inkomstenbelasting

Jaarlijks dient er een aangifte inkomstenbelasting ingevuld te worden. Voor velen geen aangenaam moment. Is er correct rekening gehouden met

Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen zoals een .V. en een N.V. zijn in principe onderworpen aan vennootschaps- en dividendbelasting.  Jaarlijks dient door de vennootschap