Het Venster

Het Venster

Behalve via onze digitale nieuwsbrief informeren wij onze cliënten en relaties ook via ons boekje
“Het Venster”
Door middel van ons boekje ‘Het Venster’, informeren wij onze cliënten en relaties over fiscale en
juridische activiteiten. ‘Het Venster’ verschijnt elk kwartaal en is een handzaam en leesbaar
geschreven boekje. ‘Het Venster’ leent zich uitstekend als naslagwerk. Speciaal voor cliënten die
minder affiniteit hebben met internet en voor hen die de voorkeur geven aan een boekje zal ‘Het
Venster’ blijven bestaan naast de elektronische nieuwsbrief.