Over Dommeldael

Algemene verordening gegevensbescherming

Dommeldael hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Daarom hebben we een privacy policy opgesteld, waarin heldere en transparante informatie geven
wordt over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Dommeldael houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit aanvragen via de
contactpagina.

Algemene verordening gegevensbescherming